Klub Piosenki

GOK Gołańcz

Gołaniecka orkiestra dęta

Koncert "Hej Kolęda"

Noc świętego Jana

przy zamku mości Kasztelana

Dożynki

miejsko - gminne

Kabatet Ani Mru Mru

w programie "Czerń, czy biel"

Festyn wakacyjny

w Gołanieckim Amfiteatrze

Czesław Mozil

Koncert w sali Stodoła

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Jak zawsze w pełnym składzie ;)

Marina Łuczenko

Klub Stodoła

Strachy na Lachy

Koncert w Stodole

Spotkanie przy bunkrach

Do boju Polacy!

Scenografia w Stodole

Gorąca Poezja 2012

Artur Andrus

Gorąca Poezja 2012

Licznik odwiedzin

00545932

Zapraszamy do zwiedzania

W mieście:

ZAMEK
Do najważniejszych zabytków miasta należy zamek Pałuków, usytuowany na wschód od miasta, na płn. – wsch. brzegu jeziora Smolary. Otoczony niegdyś wodami i zalewowymi łąkami jest przykładem nizinnego, trudno dostępnego zamku rycerskiego, Zamek przed remontemtypu wieży mieszkalno – obronnej. W źródłach historycznych występuje po raz pierwszy jako „castrum” w 1383r. Prawdopodobnie powstał za panowania Tomisława I z rodu Pałuków. W 1656r. miała miejsce historyczna obrona zamku przed Szwedami, którzy w wyniku użycia artylerii bramę zamkową zburzyli, mieszkańców wymordowali a sam zamek częściowo wypalili. W końcu XVII w. usunięto zniszczenia po Szwedach i zamek przebudowano. Zamek zyskał teraz nową funkcję – rezydencjalną. Zamieszkany był do początku XIX wieku.Pomnik ku czci pomordowanym na rynku w Gołańczy

Rynek w Gołańczy – wytyczony w kształcie nieregularnego rombu z uliczkami dochodzącymi prostopadle. Zabudowa rynku pochodzi z końca XIX w. Na rynku znajduje się zabytkowa pompa, pomnik ku czci pomordowanym i poległym za wolność ojczyzny w latach 1918, 1939-1945 oraz rzeźba św. Wawrzyńca z 1925r. autorstwa Marcina Rożka.

Schron bojowySchrony bojowe Armii „Poznań” z roku 1939, usytuowane wzdłuż drogi polnej Gołańcz – Podjezierze biegnącej w dolinie Strugi Gołanieckiej. Pobudowane w ramach działań obronnych na odcinku Wągrowiec-Gołańcz- Kcynia. Nigdy nie były atakowane przez wroga ale stanowią obecnie cenną pamiątkę przykładu kunsztu wojskowych fortyfikacji z okresu II wojny światowej.

Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Marii Panny
Kościół pobernardyński p.w. Najświętszej Marii PannyWzniesiony w stylu gotyckim ok. 1500r., przebudowany w stylu barokowym  w latach 1695-1700. Zbudowany na planie krzyża, ze sklepieniem kolebkowo-krzyżowym nakrytym kopułą. Wewnątrz warto zobaczyć ołtarz główny i ambonę z początku XVIII w. W kaplicy płn. płyta nagrobna z 1752r. ufundowana przez Piotra Raczyńskiego. W latach 1701-1830 był w posiadaniu ojców bernardynów, od 1830 przekazany gminie ewangelickiej (do 1945r.). Na dziedziniec prowadzi barokowa brama wjazdowa. W podziemiach kościoła wr. 1776 pochowana została Kunegunda Drwęska - pierwsza żona Józefa Wybickiego (autora słów hymnu narodowego).Kościół św. Wawrzyńca w Gołańczy

Kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z lat 1931-1934 z ołtarzami bocznymi z końca XVII w. i polichromią L. Wróblewskiego z Poznania.

PRZYRODA
Miasto i gmina Gołańcz położone są w historycznej krainie zwanej Pałukami leżącymi w północno – wschodniej części Wielkopolski. Krajobraz Pałuk ukształtował się podczas ostatniego zlodowacenia. Teren gminy o pow. ok. 183 km kw. jest równinny, prawie bezleśny. Gleby sprzyjają uprawom roli. Klasycznym przykładem działań lodowca jest Rynna Gołaniecko –Wągrowiecka ciągnąca się na północ od Gołańczy i roztaczająca się aż do Wągrowca obejmując jeziora : Laskownickie, Grylewskie, Bukowieckie, Kobyleckie i Durowskie. Jeziora łączy Struga Gołaniecka, która jest prawym dopływem Wełny. Rynna Strugi Gołanieckiej tworzy obszar chronionego krajobrazu, który obejmuje okolice Gołańczy i związanego z nią Podjezierza i Laskownicy Małej.
Na terenie gminy, nad jeziorami Smolary, Laskownickim zwanym również Podjezierskim, Grylewskim, Czeszewskim i Rybowskim występują dogodne warunki do połowu ryb.
Na terenie gminy występują również liczne parki przydworskie. Do najciekawszych i najlepiej zachowanych należą :
Park w Smogulcu – w dawnej posiadłości Mielżyńskich i Hutten – Czapskich. Z dawnego założenia pałacowego zachowała się brama dworska wraz z częścią gospodarczą pałacu. Okazały park o pow. ok. 4 ha ukształtowany został na pofałdowanym terenie polodowcowym ze wspaniałymi okazami drzew (platanem klonolistnym, lipami, czarnymi topolami i wieloma innymi). Obecnie park został poddany rewitalizacji i służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i relaksu.
Park krajobrazowy pałacowy w Czeszewie przy dworze wybudowanym dla Karola Libelta. Zachowały się kasztanowce i jesiony o obwodach ok. 350 cm.
Pomniki przyrody na terenie gminy :
- głaz narzutowy w lesie, na południe od wsi Oleszno zwany potocznie kamieniem w borku oleskim. Długość głazu wynosi 430 cm, szerokość 340 cm a wysokość 150 cm nad ziemią.
- grupy pojedynczych drzew w parkach podworskich w Smogulcu, Czeszewie, Brdowie
- dęby szypułkowe i gniazda orła bielika na terenie Leśnictwa SmogulecCzeszowo - kościół św. Andrzeja

W gminie:
- Czeszewo gdzie znajduje się kościół św. Andrzeja, wzniesiony ok. 1500r., z neogotycką wieżą wzniesioną ok. 1909r. z hełmem wzorowanym na kościele Klarysek w Bydgoszczy. Wewnątrz znajduje się wczesnobarokowy ołtarz główny z I poł. XVII w., marmurowe epitafium Karola Libelta pochowanego w podziemiach kościoła oraz obelisk z czarnego marmuru poświęcony jego synowi Karolowi poległemu w powstaniu styczniowym pod Brdowem. Na zewnątrz kościoła znajdują się tablice nagrobne rodziny Szumanów, Sołtysińskich oraz ks. Stanisława Piszczygłowy. Od strony prezbiterium do kościoła przylega grób Pantaleona Szumana zmarłego w pobliskich Kujawkach.

- Panigródz: dawną posiadłość Pałuków, która należała do fundacji klasztoru Cystersów w Łeknie dokonanej w roku 1153 przez Zbyluta Pałukę. Znajduje się tam również kościół p.w. Jana Chrzciciela z 1830r.(zakrystię i kruchtę dobudowano w 1913r.). Na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób ks. Maksymiliana Gutsche.
- Chojnę gdzie znajduje się jednonawowy kościół szachulcowy z 1776r. ufundowany przez Macieja Mielżyńskiego na miejscu drewnianego kościółka pobudowanego przez Cystersów. Wewnątrz znajduje się ołtarz św. Małgorzaty z herbem Nałęczów z klasztoru z Gołańczy oraz konfesjonał po ojcach Bernardynach z Gołańczy.

- Smogulec gdzie znajduje się kościół św. Katarzyny i bł. Marii Pasterki. W formie obecnej istnieje od 1619r. pobudowany przez Jana Wierzbiętę Smoguleckiego. Perła renesansowa Wielkopolski ze Złotą Kaplicą Hutten – Czapskich, krytą kopułą wzorowaną na kopule zygmuntowskiej na Wawelu. Wewnątrz - m.in. malowidła J. Makarewicza z Krakowa oraz fresk przedstawiający hr. Czapskiego poddającego się pod opiekę NMP oraz rzeźbiony chór z piaskowca.


Kościół w Smogulcu